Sla inhoud over

CBF

Vanaf 2004 tot begin 2011 is de stichting door het CBF gecertificeerd en heeft de stichting gebruik gemaakt van het CBF Keurmerk. Het voeren van het CBF Keurmerk ging gepaard met aanzienlijke jaarlijkse kosten voor de stichting. Enkele voorbeelden van kosten waren het jaarlijks indienen van een R.A. accountants verklaring en de jaarlijkse betaling
van het lidmaatschap aan het CBF.
 
Het bestuur van de stichting heeft besloten om de kosten, die gepaard gaan met het voeren van het keurmerk, te besteden aan de wenselijke projecten en activiteiten die voor uitvoering gepland staan.
Sinds de oprichting van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [september 1997] streven wij de vastgestelde doelstellingen zo blank en oprecht mogelijk na.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen van een verantwoorde fondsen- werving en besteding door middel van het beoordelen van de fondsenwervende organisatie en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

Voor vragen en informatie over goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 0900-2025592 (35 eurocent / min.) of website: www.cbf.nl.

ANBI regeling

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling [ANBI].
De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en staat daarom vermeld op de site van
de belastingdienst.
Klik op deze link http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/ en vul Moed en Noordwijk in. Vanzelfsprekend dient de schenking aan een ANBI ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
 

Vanaf 1 januari 2014 stelt de belastingdienst een aantal publicatie eisen aan instellingen met een ANBI –status. Dit betreft de volgende informatie:

Naam van de instelling

Onze statutaire naam luidt : Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld (afgekort LSTZG). Wij presenteren ons tegenwoordig  onder de naam “MOED”.

Het RSIN/Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is 806298182.

Het postadres

Ons postadres is:

Postbus 359
2200 AJ Noordwijk

Wij beschikken niet over een bezoekadres.

Onze doelstelling

De stichting zet zich in tegen pestgedrag, agressie en het geweld en met de daarmee gepaard gaande norm-vervaging, zowel geestelijk als fysiek. Met betrekking tot onze missie en visie zie ook Moed

Beleidsplan

Ons beleid is erop gericht om ons doel te verwezenlijken door herkenbaar aanwezig te zijn in diverse media uitingen door gebruik te maken van het symbool het lieveheersbeestje, inmiddels een begrip in Nederland. Daarnaast initieert de stichting diverse projecten tegen pesten, agressie en geweld.  Deze projecten worden voorgedragen aan zowel overheden, het bedrijfsleven als het verenigingsleven.

Het beloningsbeleid

Overeenkomstig artikel 3 van onze statuten, ontvangen de bestuurders geen bezoldiging. Daarnaast beschikt de stichting momenteel niet over betaalde arbeidskrachten, maar worden de werkzaamheden verricht door vrijwilligers. Aan vrijwilligers worden maximaal de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoedingen verstrekt.

Activiteitenverslag

Voor wat betreft de verrichte activiteiten wordt verwezen naar Programma LSTZG

Financiële verantwoording

De financiële jaarverslagen vind u onder Jaarverslagen