Sla inhoud over

Nalatenschap / Testament

Bij de notaris kunt u uw specifieke wensen ten aanzien van uw nalatenschap laten vastleggen. Zo kunt u een legaat geven aan één of meerdere goede doelen. Het komt ook voor dat goede doelen benoemd worden tot erfgenaam. Een legaat is een bepaling in een testament waarin wordt aangegeven dat een vastgesteld geldbedrag wordt nagelaten aan een door de erflater gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het vermogen dat door middel van een testament aan de erfgenaam wordt toebedeeld. Als u de StichtingTegenZinloosGeweld in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. Uw vermogen wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen. Over legaten en erfstellingen is geen successierecht verschuldigd, omdat de StichtingTegenZinloosGeweld bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als instelling/naam: Moed en vestigingsplaats: Noordwijk. Uiteraard kan een testament altijd aangepast of herroepen worden.