Sla inhoud over

Slachtoffer van geweld?

Hier rechts kun je informatie downloaden over wat je kan doen als je zelf slachtoffer bent geworden van geweld.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Ziekenhuis / huisarts
 2. Aangifte doen
  - Aangifte bij de Politie
  - Anoniem aangifte doen
 3. Als u geen aangifte kunt doen
  - Vervolging
  - Weigering aangifte
  - Klachtregeling Politie
  - Nationale Ombudsman
 4. Als u informatie wilt opvragen over uw zaak
  - Telefonisch Informatiepunt Slachtofferzaken
 5. Slachtofferhulp Nederland
 6. Schadevergoeding
  - Wet terwee
  - Burgerlijk Recht (Civiel recht)
  - Schadefonds Geweldsmisdrijven
 7. Spreekrecht
 8. Juridische hulp
  - Juridisch Loket
  - Rechtsbijstandsverzekering
  - Sociaal Raadslieden
  - Wets- en Rechtswinkel
  - Straat- en contactverbod
 9. Slachtoffer-dadergesprek
 10. Conflicten oplossen – bemiddeling / mediation
 11. Hulporganisaties Slachtoffers