Sla inhoud over

Campagne van Kids tegen Geweld: Change!

Kids tegen Geweld is een project van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld. Een van de thema's die centraal staan bij Kids tegen Geweld is pesten. Daarom zijn wij eind 2005 gestart met Anti pesten voor de basisscholen.

Anti pesten is momenteel op bijna alle basisscholen in Nederland actief. Kinderen, leerkrachten en ouders worden met Anti pesten bewuster gemaakt over het aanwezige pestprobleem.

Niet alleen op scholen, maar ook in wijken, buurten, sportverenigingen en thuis wordt er gepest en daar proberen wij dan ook met Kids tegen Geweld aanwezig te zijn.
Ongeveer 27% van alle kinderen op de basisschool zegt dat ze wel eens gepest worden. Dat zijn 6 tot 8 kinderen in elke klas! En 4% van de basisschoolkinderen wordt zelfs meerdere malen in de week gepest. Dat is in elke klas wel één kind.
Kinderen, maar ook ouders en leerkrachten signaleren dit niet altijd of nemen niet het initiatief om het gepeste kind te helpen. Daarom starten we een campagne: Change!