Sla inhoud over

RespectCoaches

Agressie en geweld tijdens het sporten! Hoe stoppen wij verbaal en fysiek geweld op en rondom de sportvelden?
 
Op dit moment zijn wij bezig om een invulling te geven voor werving van financiers en vrijwilligers t.g.v. het project: RespectCoaches voor voetbalverenigingen regio Rijnmond. Het project staat gepland om in de maand augustus 2015 te starten. 
 
RespectCoaches zijn gemotiveerde en gecertificeerde personen die een bijdrage leveren aan het verminderen van agressie en geweld op en rondom de sportvelden en als aanspreekpunt fungeren. Een RespectCoach staat voor veiligheid en respect.  
 
Sportverenigingen worden aangemoedigd om meer initiatief te nemen om agressie en geweld op en rondom de sportvelden te verminderen en te voorkomen. Voor de komende 2 jaren willen wij met uw financiële ondersteuning en inzet RespectCoaches een invulling geven. 
 
 
RespectCoaches voor sportverenigingen
 
Voetbalverenigingen worden benaderd met de vraag of leden zich als vrijwilliger willen inzetten als RespectCoach voor zijn/haar vereniging. De RespectCoaches sturen aan en dragen bij om onwenselijke situaties op en rondom de sportvelden te voorkomen en waar aanwezig is voor alle betrokkenen naar wens op te lossen. De RespectCoaches zijn met herkenbare kleding visueel zichtbaar voor de omgeving, ontvangen vanuit de stichting en haar partners begeleiding en expertise, voorlichting en de nodige educatie. De verenigingen ontvangen beeldmaterialen als aanduiding van deelname en aanwezigheid van een RespectCoach. Het project wordt o.a. breed ondersteund met een website, sociale media en persoonlijke coaching.
 
Uw donatie voor een RespectCoach
 
Uw financiële bijdrage voor het project RespectCoaches is meer dan welkom. Uw donatie en/of aanmelding kunt u aangeven op formulier donatieformulier en aanmelden RespectCoach. Voor het eerste jaar willen wij actief bezig zijn met 30 RespectCoaches in regio Rijnmond. Een ondersteunend bedrag van € 24.000,- is hier voor nodig.